Výskum a vývoj

Spoločnosť AS Engineering s.r.o pozostáva z mladého a flexibilného kolektívu, ktorý využíva potenciál aj vďaka použití najmodernejších technológií a vlastným výskumným strediskom, kde sa vykonávajú rozličné testy a skúšky potrebné k správnemu navrhnutiu laserového systému pre zákazníka. Odborným garantom spoločnosti je RnDr. Peter Schmeringa, ktorý bol ocenený štátnou cenou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  za celoživotné dielo v laserovej oblasti. Jeho poznatky a vyvinuté metodiky odlišujú spoločnosť od konkurencie.

peter schmeringa

         RnDr. Peter Schmeringa

Späť do obchodu